1155/2016

Helsingfors den 16 december 2016

Lag om ändring av 22 § i lagen om Europeiska unionens direktstöd till jordbruket

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om Europeiska unionens direktstöd till jordbruket (193/2013) 22 § 2 mom., sådant det lyder i lag 1356/2014, som följer:

22 §
Får- och getbidrag

Aktiva jordbrukare kan dessutom beviljas bidrag för slaktade lamm och killingar. Bidrag för slaktade lamm kan beviljas utifrån till djurregistret anmälda slakter av högst 12 månader gamla lamm med en slaktvikt på minst 18 kilogram. Bidrag för slaktade killingar kan beviljas utifrån till djurregistret anmälda slakter av högst 12 månader gamla killingar med en slaktvikt på minst 10 kilogram.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

RP 193/2016
JsUB 17/2016
RSv 196/2016

Helsingfors den 16 december 2016

Republikens President
Sauli Niinistö

Jordbruks- och miljöminister
Kimmo Tiilikainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.