1131/2016

Helsingfors den 8 december 2016

Statsrådets förordning om sättande i kraft av ändringarna från 2010 till Romstadgan för Internationella brottmålsdomstolen och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i ändringarna som hör till området för lagstiftningen

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 2 § i lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i ändringarna från 2010 till Romstadgan för Internationella brottmålsdomstolen (1717/2015):

1 §

De i Kampala den 10 och 11 juni 2010 antagna ändringarna till Romstadgan för Internationella brottmålsdomstolen träder i kraft den 30 december 2016 så som därom har avtalats.

Ändringarna till Romstadgan har godkänts av riksdagen den 14 december 2015 och ratificerats av republikens president den 30 december 2015. Ratifikationsinstrumentet har deponerats hos Förenta nationernas generalsekreterare den 30 december 2015.

2 §

De bestämmelser i ändringarna till Romstadgan som inte hör till området för lagstiftningen är i kraft som förordning.

3 §

Lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i ändringarna från 2010 till Romstadgan för Internationella brottmålsdomstolen (1717/2015) träder i kraft den 30 december 2016.

4 §

Denna förordning träder i kraft den 30 december 2016.

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 78/2016)�

Helsingfors den 8 december 2016

Utrikeshandels- och utvecklingsminister
Kai Mykkänen

Lagstiftningsrådet
Sari Mäkelä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.