1128/2016

Helsingfors den 9 december 2016

Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa förordningar av jord- och skogsbruksministeriet

Jord- och skogsbruksministeriet meddelar med stöd av 4 § i lagen om Finlands författningssamling (188/2000):

Jord- och skogsbruksministeriet har utfärdat följande förordningar:

Förordningens rubrik JSM:s föreskrifts-samling nr utfärdad träder ikraft
JSM:s förordning om ändring av bilaga 4 i jord- och skogsbruksministeriets förordning om handel med betutsäde 16/2016 9.12.2016 1.1.2017
JSM:s förordning om ändring av bilaga 4 i jord- och skogsbruksministeriets förordning om handel med utsäde av stråsäd 17/2016 9.12.2016 1.1.2017
JSM:s förordning om ändring av bilaga 4 i jord- och skogsbruksministeriets förordning om handel med utsäde av olje- och spånadsväxter 18/2016 9.12.2016 1.1.2017
JSM:s förordning om ändring av bilaga 4 i jord- och skogsbruksministeriets förordning om handel med utsäde av vall- och foderväxter 19/2016 9.12.2016 1.1.2017
JSM:s förordning om ändring av bilaga 5 i jord- och skogsbruksministeriets förordning om handel med utsädespotatis 20/2016 9.12.2016 1.1.2017
JSM:s förordning om ändring av bilaga 4 i jord- och skogsbruksministeriets förordning om handel med utsäde av köksväxter 21/2016 9.12.2016 1.1.2017
JSM:n förordning om ändring av bilaga i jord- och skogsbruksministeriets förordning om handel med utsädesblandningar 22/2016 9.12.2016 1.1.2017

Förordningarna har publicerats i jord- och skogsbruksministeriets föreskriftssamling. Förordningarna kan fås från jord- och skogsbruksministeriets registreringskontor, Regeringsgatan 3 A, Helsingfors, PB 30, 00023 Statsrådet, telefon 0295 16 2200.

Kommissionens genomförandedirektiv 2016/317/EG (32016L0317); EUT nr L 60, 5.3.2016, s.72

Helsingfors den 9 december 2016

Avdelningschef
Veli-Pekka Talvela

Lagstiftningsråd
Johanna Wallius

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.