1103/2016

Helsingfors den 9 december 2016

Lag om ändring av 54 § i lagen om bostadsbidrag för pensionstagare

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 54 § i lagen om bostadsbidrag för pensionstagare (571/2007) ett nytt 3 mom. som följer:

54 §
Justering av utgifterna för uppvärmning, vatten och underhåll samt av boendeutgifternas maximibelopp

Trots bestämmelserna i 1 och 2 mom. ska de belopp som avser utgifterna för uppvärmning, vatten och underhåll och de genomsnittliga boendeutgifterna samt boendeutgifternas maximibelopp åren 2016 och 2017 vara desamma som år 2015.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

RP 152/2016
ShUB 28/2016
RSv 171/2016

Helsingfors den 9 december 2016

Republikens President
Sauli Niinistö

Social- och hälsovårdsminister
Pirkko Mattila

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.