1097/2016

Helsingfors den 7 december 2016

Skatteförvaltningens beslut om beräkningen av räntetid

Skatteförvaltningen har med stöd av 36 § 2 mom. i lagen om skatteuppbörd (769/2016) samt 12 § i lagen om skattetillägg och förseningsränta (1556/1995), sådan den lyder i lag 787/2016, bestämt:

1 §
Tillämpningsområde

Detta beslut tillämpas på beräkningen av ränta på skatter som Skatteförvaltningen bär upp, med undantag av de skatter som avses i punktskattelagen (182/2010) och bilskattelagen (1482/1994).

2 §
Beräkning av räntetid för ränta som betalas på återbäring samt för skattetillägg och förseningsränta

Vid beräkningen av räntetiden för annan ränta som betalas på återbäring än krediteringsränta som avses i 12 § i lagen om skatteuppbörd samt för skattetillägg och förseningsränta som avses i lagen om skattetillägg och förseningsränta anses en månad omfatta 30 dagar och ett år 360 dagar. För arvs- och gåvoskattens del räknas räntetiden dock till skillnad från det ovan nämnda för varje dag enligt antalet faktiska kalenderdagar.

3 §
Beräkning av räntetid för krediteringsränta och dröjsmålsränta

Krediteringsränta enligt 12 § i lagen om skatteuppbörd och dröjsmålsränta enligt 5 a § i lagen om skattetillägg och förseningsränta beräknas för varje dag enligt antalet faktiska kalenderdagar.

4 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2017.

Genom detta beslut upphävs Skatteförvaltningens föreskrift om beräkningen av räntetid (1/2016).

Helsingfors den 7 december 2016

Generaldirektör
Pekka Ruuhonen

Överinspektör
Markus Kautto

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.