1091/2016

Helsingfors den 8 december 2016

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 12 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av TSE hos får och getter

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

ändras i jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av TSE hos får och getter (763/2016) 12 § 1 mom. som följer:

12 §
Epidemiologisk övervakning av TSE hos döda och avlivade får och getter

Alla får och getter som är äldre än 18 månader och som har levererats till en anläggning som är godkänd enligt lagen om animaliska biprodukter (517/2015) ska undersökas med tanke på TSE. Kommunalveterinären ska sörja för provtagningen i anslutning till den epidemiologiska övervakningen.Denna förordning träder i kraft den 19 december 2016.

Helsingfors den 8 december 2016

Jordbruks- och miljöminister
Kimmo Tiilikainen

Konsultativ tjänsteman
Kajsa Hakulin

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.