1052/2016

Helsingfors den 8 december 2016

Finansministeriets förordning om förfallodagar för kvarskatt för skatteår 2016 och om betalning av förskottsåterbäringar samt om förfallodagar för fastighetsskatten för 2017

I enlighet med finansministeriets beslut föreskrivs med stöd av 28 § i fastighetsskattelagen (654/1992), sådan paragrafen lyder i lag 786/2016, samt av 23 § 1 mom. och 36 § 1 mom. i lagen om skatteuppbörd (769/2016):

1 §
Förfallodagar för kvarskatt

Den första raten av kvarskatten för stats-, kommunal- och kyrkoskatt samt försäkrads sjukförsäkringspremie som debiteras för skatteåret 2016 ska betalas senast den 29 november 2017 och den andra raten senast den 1 februari 2018.

2 §
Tidpunkten för betalning av förskottsåterbäringar

Betalningen av förskottsåterbäringar som betalats till för högt belopp för skatteår 2016 inleds den 5 december 2017. De förskottsåterbäringar som betalas direkt till mottagarens bankkonto på en bank som erbjuder betalningsrörelsetjänster i Finland betalas i en rat den 5 december 2017. De förskottsåterbäringar som betalas som betalningsanvisning betalas från och med den 13 december 2017.

3 §
Förfallodagar för fastighetsskatt

Den första raten av fastighetsskatten för 2017 ska betalas senast den 4 september 2017 och den andra raten senast den 16 oktober 2017.

4 §
Ikraftträdande och tillämpning

Denna förordning träder i kraft den 12 december 2016.

Förordningen tillämpas på kvarskatt och på förskottsåterbäringar för skatteåret 2016 för andra än sådana samfund som avses i 3 § i inkomstskattelagen (1535/1992) och sådana samfällda förmåner som avses i 5 § i nämnda lag. Förordningen tillämpas fastighetsskatten för 2017.

Helsingfors den 8 december 2016

Finansminister
Petteri Orpo

Finansråd
Elina Pylkkänen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.