1047/2016

Helsingfors den 8 december 2016

Finansministeriets förordning om ändring av 3 § i finansministeriets förordning om den utdelning och det minimibelopp av arbetsgivarprestationer som tillämpas vid redovisning av de i 5 § i lagen om skatteredovisning avsedda skatter som betalts innan beskattningen har slutförts för skatteåret 2016

I enlighet med finansministeriets beslut

ändras 3 § i finansministeriets förordning om den utdelning och det minimibelopp av arbetsgivarprestationer som tillämpas vid redovisning av de i 5 § i lagen om skatteredovisning avsedda skatter som betalts innan beskattningen har slutförts för skatteåret 2016 (120/2016) som följer:

3 §

För redovisning enligt 5 § i lagen om skatteredovisning för skatteåret 2016 beräknas kommunernas utdelning så, att debiterad kommunalskatt enligt den verkställda beskattningen för 2015 rättas i enlighet med inkomstskattesatsen för 2016. Den på detta sätt erhållna debiterade kommunalskatt rättas med en koefficient som utgörs av förhållandet mellan invånarantalen för respektive kommun den 1 januari 2016 och den 1 januari 2015. Utdelningen för respektive kommun beräknas som den andel som den sålunda uppskattade kommunalskatten utgör av summan av alla kommuners motsvarande skatter.

Församlingarnas utdelning beräknas så, att från andelen av debiterad kyrkoskatt avskiljs de evangelisk-lutherska församlingarnas sammanlagda andel, den tyska församlingens andel samt respektive ortodoxa församlings andel i en proportion som motsvarar debiteringen vid den senast verkställda beskattningen. Efter detta fastställs de evangelisk-lutherska församlingarnas andelar på motsvarande sätt som kommunernas utdelning, men med tillämpning av förhållandet mellan medlemsantalen för församlingen den 1 januari 2016 och den 1 januari 2015 och kyrkoskatteprocenten för 2016.


Denna förordning träder i kraft den 12 december 2016.

De granskade utdelningarna tillämpas från och med vid redovisningen som utförs december 2016. Vid redovisningen i december 2016 rättas de redovisningsskillnader som gäller de använda utdelningar från februari 2016 till november 2016.

Helsingfors den 8 december 2016

Finansminister
Petteri Orpo

Finansråd
Elina Pylkkänen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.