1029/2016

Helsingfors den 30 november 2016

Inrikesministeriets förordning om ändring av 20 § i inrikesministeriets förordning om utbildning och utbildning i användning av maktmedelsredskap för väktare och ordningsvakter samt utbildning för ansvariga föreståndare hos innehavare av näringstillstånd för säkerhetsbranschen

I enlighet med inrikesministeriets beslut

fogas till 20 § i inrikesministeriets förordning om utbildning och utbildning i användning av maktmedelsredskap för väktare och ordningsvakter samt utbildning för ansvariga föreståndare hos innehavare av näringstillstånd för säkerhetsbranschen (878/2016) ett nytt 2 mom. som följer:

20 §
Ikraftträdande

Antalet utbildare i användning av maktmedel i förhållande till antalet elever ska senast den 1 januari 2018 vara det som anges i 16 § 2 mom. Före det ska antalet utbildare i användning av maktmedel vara minst en per tjugo elever.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017.

Helsingfors den 30 november 2016

Inrikesminister
Paula Risikko

Regeringsråd
Riitta Aulanko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.