1023/2016

Helsingfors den 24 november 2016

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om procentsatser för arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift år 2017

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 153 § 2 mom. i lagen om pension för arbetstagare (395/2006) och 4 § 3 mom. i lagen om införande av lagen om ändring av lagen om pension för arbetstagare (71/2016), av dem 153 § 2 mom. i lagen om pension för arbetstagare sådant det lyder i lag 945/2016:

1 §

År 2017 är den procentsats för arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift som avses i 153 § 1 mom. i lagen om pension för arbetstagare (395/2006) 6,15 och den höjda procentsats för arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift som avses i 4 § 3 mom. i lagen om införande av lagen om ändring av lagen om pension för arbetstagare (71/2016) 7,65.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017.

Helsingfors den 24 november 2016

Familje- och omsorgsminister
Juha Rehula

Övermatematiker
Mikko Kuusela

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.