991/2016

Helsingfors den 18 november 2016

Lag om ändring av 103 § i vägtrafiklagen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 103 § i vägtrafiklagen (267/1981), sådan paragrafen lyder i lagarna 567/2005 och 1082/2012, ett nytt 2 mom. som följer:

103 §
Trafikförseelse

Bestämmelser om ordningsbot som enda straff för vissa trafikförseelser finns i lagen om ordningsbotsförseelser (986/2016).


Denna lag träder i kraft samma dag som lagen om föreläggande av böter och ordningsbot (754/2010).

Genom denna lag upphävs lagen om ändring av 103 § i vägtrafiklagen (767/2010).

RP 115/2016
LaUB 12/2016
RSv 129/2016

Helsingfors den 18 november 2016

Republikens President
Sauli Niinistö

Justitie- och arbetsminister
Jari Lindström

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.