965/2016

Helsingfors den 7 november 2016

Miljöministeriets meddelande om förordningar gällande nationella val av Eurocode-standarder i husbyggande

Miljöministeriet meddelar med stöd av 4 § i lagen om Finlands författningssamling (188/2000):

Miljöministeriet har utfärdat följande förordningar:

Förordningens rubrik miljöministeriets bestämmelsesamling nr utfärdad träder i kraft
MMf om nationella val beträffande dimensioneringsgrunder för bärande konstruktioner vid tillämpning av standarden SFS-EN 1990 3/16 7.11.2016 1.1.2017
MMf om nationella val beträffande volymvikter, egenvikt och nyttolaster för byggnader vid tillämpning av standarden SFS-EN 1991-1-1 4/16 7.11.2016 1.1.2017
MMf om nationella val beträffande påfrestningar på konstruktioner utsatta för brand vid tillämpning av standarden SFS-EN 1991-1-2 5/16 7.11.2016 1.1.2017
MMf om nationella val beträffande snölaster vid tillämpning av standarden SFS-EN 1991-1-3 6/16 7.11.2016 1.1.2017
MMf om nationella val beträffande vindlaster vid tillämpning av standarden SFS-EN 1991-1-4 7/16 7.11.2016 1.1.2017
MMf om nationella val beträffande temperaturpåverkan vid tillämpning av standarden SFS-EN 1991-1-5 8/16 7.11.2016 1.1.2017
MMf om nationella val beträffande laster under byggskedet vid tillämpning av standarden SFS-EN 1991-1-6 9/16 7.11.2016 1.1.2017
MMf om nationella val beträffande olyckslaster på bärande konstruktioner vid tillämpning av standarden SFS-EN 1991-1-7 10/16 7.11.2016 1.1.2017
MMf om nationella val beträffande last av kranar och andra maskiner vid tillämpning av standarden SFS-EN 1991-3 11/16 7.11.2016 1.1.2017
MMf om nationella val beträffande laster på silor och behållare vid tillämpning av standarden SFS-EN 1991-4 12/16 7.11.2016 1.1.2017
MMf om nationella val beträffande allmänna regler för dimensionering av geotekniska konstruktioner vid tillämpning av standarden SFS-EN 1997-1 13/16 7.11.2016 1.1.2017
Miljöministeriets förordning om upphävande av miljöministeriets förordning om tillämpning av Eurocode-standarder inom husbyggande 14/16 7.11.2016 1.1.2017

Förordningar har publicerats i miljöministeriets bestämmelsesamling. Förordningen kan fås från miljöministeriets registratorskontor (Aleksandergatan 7, Helsingfors), PB 35, 00023 Statsrådet, tfn 02952 50300.

Helsingfors den 7 november 2016

Jordbruks- och miljöminister
Kimmo Tiilikainen

Lagstiftningsråd
Kirsi Martinkauppi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.