961/2016

Helsingfors den 11 november 2016

Justitieministeriets förordning om ändring av justitieministeriets förordning om vissa ansökningsavgifter vid domstolar

I enlighet med justitieministeriets beslut

fogas till justitieministeriets förordning om vissa ansökningsavgifter vid domstolar (1744/2015) en ny 2 a § som följer:

2 a §
Avgift i ärenden som gäller sökande av ändring i böter eller ordningsbot

Ärenden som gäller sökande av ändring enligt lagen om föreläggande av böter och ord-ningsbot (754/2010) behandlas avgiftsfritt vid tingsrätten. Ingen avgift tas ut fastän ärendet behandlas vid sammanträde.


Denna förordning träder i kraft samma dag som lagen om föreläggande av böter och ordningsbot (754/2010).

Helsingfors den 11 november 2016

Justitie- och arbetsminister
Jari Lindström

Regeringssekreterare
Satu-Maaria Natunen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.