959/2016

Helsingfors den 10 november 2016

Statsrådets förordning om ändring av bilaga 3 till statsrådets förordning om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter (519/2014) den första strecksatsen i punkt 2 i bilaga 3 som följer:


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017.

Helsingfors den 10 november 2016

Jordbruks- och miljöminister
Kimmo Tiilikainen

Miljöråd
Klaus Pfister

Bilaga 3

Minimikrav på behandling av avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

2. Åtminstone följande ämnen, blandningar och komponenter ska avlägsnas från separat insamlat avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter:

– kondensatorer som innehåller polyklorerade bifenyler (PCB) på det sätt som anges i statsrådets förordning om begränsning av användningen av PCB-utrustning och om behandling av PCB-avfall (958/2016),

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.