952/2016

Helsingfors den 10 november 2016

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om verkställighet av lagen om pension för arbetstagare

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om verkställighet av lagen om pension för arbetstagare (874/2006) 1, 2 och 5 §, av dem 1 § sådan den lyder delvis ändrad i förordning 1306/2011, som följer:

1 §
Ansökan om pension

Pensionsskyddscentralen fastställer ett formulär för det läkarutlåtande som behövs för invalidpension och arbetslivspension.

När arbetstagaren ansöker om ålderspension enligt 7 § i lagen om införande av lagen om ändring av lagen om pension för arbetstagare (71/2016), ska han eller hon visa upp ett intyg från arbetslöshetskassan eller Folkpensionsanstalten över den tid han eller hon har fått arbetslöshetsdagpenning på basis av den rätt till tilläggsdagar som avses i 6 kap. 9 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002). Pensionsskyddscentralen fastställer ett formulär för det intyg från arbetslöshetskassan och Folkpensionsanstalten som behövs för ansökan om pension.

2 §
Undertecknande av beslut

Pensionsanstaltens och Pensionsskyddscentralens beslut kan undertecknas maskinellt.

5 §
Innehållning av arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift

Arbetsgivaren innehåller månatligen arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift på basis av det belopp av betjäningsavgifter som en arbetstagare som får betjäningsavgifter av allmänheten meddelar med stöd av 70 § 5 mom. i lagen om pension för arbetstagare.

En sjukkassa som verkar i samband med en arbetsgivare innehåller arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift på den kompletteringsdagpenning som de betalar till en arbetstagare och redovisar den avgift som den innehållit till arbetsgivaren.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017.

Helsingfors den 10 november 2016

Social- och hälsovårdsminister
Pirkko Mattila

Regeringssekreterare
Inka Hassinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.