951/2016

Helsingfors den 10 november 2016

Statsrådets förordning om ändring av 16 och 16 a § i äktenskapsförordningen

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i äktenskapsförordningen (820/1987) 16 § 1 mom. och 16 a §, sådana de lyder i förordning 613/2008, som följer:

16 §

Får det enligt 17 c § i äktenskapslagen tas ut avgift för en borgerlig vigsel, är den avgift som ska tas ut till staten

1) 150 euro, om vigseln förrättas under den öppettid som anges i 1 § i förordningen om öppethållandet av statens ämbetsverk (332/1994),

2) 250 euro, om vigseln förrättas vid någon annan tid än den som avses i 1 punkten.


16 a §

Den ersättning för resekostnader som enligt 17 c § i äktenskapslagen tas ut vid förrättande av borgerlig vigsel bestäms enligt statens resereglemente. Ersättning för resekostnader tas också ut om vigseln förrättas i vigselförrättarens tjänstelokal vid någon annan tid än den öppettid som avses i 16 § 1 mom. 1 punkten.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017.

Helsingfors den 10 november 2016

Kommunikationsminister
Anne Berner

Regeringssekreterare
Satu-Maaria Natunen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.