932/2016

Helsingfors den 11 november 2016

Lag om ändring av 20 a § i lagen om internationella förpliktelser som gäller informationssäkerhet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om internationella förpliktelser som gäller informationssäkerhet (588/2004) 20 a § 1 mom., sådant det lyder i lag 731/2014, som följer:

20 a §
Ändringssökande

Beslut som den nationella säkerhetsmyndigheten fattat med stöd av denna lag får överklagas genom besvär hos förvaltningsdomstolen så som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen (586/1996).Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

RP 122/2016
FvUB 14/2016
RSv 109/2016

Helsingfors den 11 november 2016

Republikens President
Sauli Niinistö

Inrikesminister
Paula Risikko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.