924/2016

Rättelser till förordningen.

Helsingfors den 11 november 2016

Lag om ändring av lagen om införande av en lag om ändring av lagen om finansiering av landsbygdsnäringar

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till lagen om införande av en lag om ändring av lagen om finansiering av landsbygdsnäringar (1480/2007) en ny 1 a § som följer:

1 a §
Betalningslättnader för lån

För de räntestödslån och statliga lån som beviljats med stöd av lagen om finansiering av landsbygdsnäringar kan kreditgivaren bevilja uppskov med betalningar av amorteringar samt räntefrihet för de statliga lånen inom den maximala lånetiden på 30 år (betalningslättnad), om det behövs på grund av stödmottagarens tillfälliga ekonomiska svårigheter. På förfarandet vid beviljande av betalningslättnader tillämpas 25 § 4 mom. i lagen om strukturstöd till jordbruket (1476/2007). Betalningslättnaden får inte påverka beloppet av stöd som anknyter till lånet.


Denna lag träder i kraft den 16 november 2016.

RP 180/2016
JsUB 10/2016
RSv 128/2016

Helsingfors den 11 november 2016

Republikens President
Sauli Niinistö

Jordbruks- och miljöminister
Kimmo Tiilikainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.