910/2016

Rättelser till förordningen.

Helsingfors den 10 november 2016

Statsrådets förordning om ändring av 1 kap. 3 § i statsrådets förordning om förundersökning, tvångsmedel och hemligt inhämtande av information

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om förundersökning, tvångsmedel och hemligt inhämtande av information (122/2014) 1 kap. 3 § 10 punkten, sådan den lyder i förordning 965/2014, och

fogas till 1 kap. 3 §, sådan den lyder delvis ändrad i förordning 965/2014, nya 11 och 12 punkter som följer:

1 kap.

Förundersökning

3 §
Anteckningar i förundersökningsprotokollet

Utöver vad som föreskrivs i förundersökningslagen ska i förundersökningsprotokollet antecknas


10) uppgifter om i 4 kap. 16 § i förundersökningslagen avsedda underrättelser,

11) uppgifter om i 4 kap. 18 § i förundersökningslagen avsedda underrättelser,

12) uppgift om att en misstänkt har avstått från sin rätt att anlita ett biträde och om information enligt 4 kap. 10 § 2 mom. i förundersökningslagen som getts den misstänkte i samband med detta.


Denna förordning träder i kraft den 27 november 2016.

Helsingfors den 10 november 2016

Kommunikationsminister
Anne Berner

Lagstiftningsråd
Kirsi Pulkkinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.