906/2016

Helsingfors den 3 november 2016

Statsrådets förordning om ändring av 6 § i statsrådets förordning om fastighetsförrättningsavgift

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om fastighetsförrättningsavgift (1560/2001) 6 § 1 mom. som följer:

6 §
Betalning av fastighetsförrättningsavgift

Om en fastighetsförrättningsavgift som inte baserar sig på någon fastighetsförrättningsavgiftstaxa och som ska betalas av en fysisk person eller ett dödsbo är minst 3 000 euro, tas den ut i tre poster. På begäran av en fysisk person eller ett dödsbo som ska betala en fastighetsförrättningsavgift på över 3 000 euro kan avgiften också tas ut i en post.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017.

När det gäller fastighetsförrättningar som avslutas före ikraftträdandet av denna förordning ska på uttag av fastighetsförrättningsavgifter som inte baserar sig på en fastighetsförrättningsavgiftstaxa tillämpas de bestämmelser som gällde vid förordningens ikraftträdande.

Helsingfors den 3 november 2016

Inrikesminister
Paula Risikko

Lagstiftningsråd
Leo Olkkonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.