850/2016

Helsingfors den 13 oktober 2016

Statsrådets förordning om ändring av 2 § i republikens presidents förordning om sättande i kraft av WIPO-fördraget om framföranden och fonogram samt om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i fördraget som hör till området för lagstiftningen

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i republikens presidents förordning om sättande i kraft av WIPO-fördraget om framföranden och fonogram samt om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i fördraget som hör till området för lagstiftningen (95/2010) 2 § som följer:

2 §

Finland har lämnat följande meddelande, som ersätter det meddelande som lämnades i samband med deponeringen av tillträdandeinstrumentet den 14 december 2009, till WIPO:s generaldirektör, som är depositarie för WIPO-fördraget om framföranden och fonogram:

I enlighet med artikel 3 stycke 3 i WIPO-fördraget begagnar sig Republiken Finland av den möjlighet som anges i artikel 5 stycke 3 i den internationella konventionen om skydd för utövande konstnärer, framställare av fonogram samt radioföretag (Romkonventionen) och hänvisar till det meddelande som Finland lämnat den 18 april 2016 i samband med Romkonventionen, där det konstaterades att utgivningskriteriet inte tillämpas i samband med artikel 5 i den konventionen.


Denna förordning träder i kraft den 18 oktober 2016.

Helsingfors den 13 oktober 2016

Undervisnings- och kulturminister
Sanni Grahn-Laasonen

Direktör
Jorma Waldén

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.