835/2016

Helsingfors den 30 september 2016

Lag om ändring av 120 § i tobakslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i tobakslagen (549/2016) 120 § 7 mom. som följer:

120 §
Ikraftträdande

Vad som i 58 § föreskrivs om gränsöverskridande distansförsäljning av elektroniska cigaretter och nikotinvätskor och i 65 § om förbud mot införsel av dem med hjälp av ett medel för distanskommunikation tillämpas från och med den 1 juli 2017.Denna lag träder i kraft den 6 oktober 2016.

Elektroniska cigaretter och nikotinvätskor som före denna lags ikraftträdande i strid mot 65 § förts in i landet och som tagits i beslag eller som omhändertagits av Tullen ska återlämnas på tjänstens vägnar till dem av vilka de tagits i beslag eller omhändertagits.

RP 125/2016
ShUB 14/2016
RSv 107/2016

Helsingfors den 30 september 2016

Republikens President
Sauli Niinistö

Familje- och omsorgsminister
Juha Rehula

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.