831/2016

Helsingfors den 26 september 2016

Utrikesministeriets förordning om sättande i kraft av avtalet om den tredje fasen i överenskommelsen med Etiopien om finländskt stöd för det samfundsbaserade programmet för vattensektorn

I enlighet med utrikesministeriets beslut föreskrivs med stöd av 3 a § i lagen om utrikesförvaltningen (204/2000):

1 §

Det i Addis Abeba den 13 maj 2016 ingångna avtalet mellan Republiken Finlands regering och Demokratiska förbundsrepubliken Etiopiens regering om den tredje fasen i överenskommelsen med Etiopien om finländskt stöd för det samfundsbaserade programmet för vattensektorn är i kraft från den 13 juni 2016 så som därom har överenskommits.

2 §

Bestämmelserna i avtalet är i kraft som förordning.

3 §

Denna förordning träder i kraft den 30 september 2016.

(Överenskommelsen är tillgänglig i utrikesministeriets föreskriftssamling www.finlex.fi. Utrikesministeriet ger också närmare information på finska och svenska.)
(Överenskommelsen är tillgänglig i utrikesministeriets föreskriftssamling www.finlex.fi. Utrikesministeriet ger också närmare information på finska och svenska.)

Helsingfors den 26 september 2016

Utrikeshandels- och utvecklingsminister
Kai Mykkänen

Enhetschef
Hannu Heinonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.