827/2016

Helsingfors den 27 september 2016

Skatteförvaltningens beslut om ändring av beslutet om en allmän skyldighet att lämna uppgifter

Skatteförvaltningen ändrar 13 § 1 mom. i sitt beslut om en allmän skyldighet att lämna uppgifter (1591/2015) som följer:

13 §
Virkesköp

Virkesköpare eller förskottsinnehållningsskyldiga förmedlare ska lämna uppgifter om virkesförsäljare och köpesummor, om säljaren såsom skogsägare överlåter virke genom rot-, leverans- eller kontantförsäljning åt virkesköparen så att inkomsten beskattas hos försäljaren som sådan kapitalinkomst av skogsbruk som avses i 43 § 1 mom. i inkomstskattelagen (1155/2005). Motsvarande skyldighet att lämna uppgifter gäller även banker då de betalar köpesummor till skogsägare för virkesförsäljningsfordringar som banken köpt av skogsägaren och som virkesköparen godkänt.Detta beslut träder i kraft den 3 oktober 2016. Beslutet tillämpas första gången på de uppgifter som ska lämnas för 2016.

Helsingfors den 27 september 2016

Generaldirektör
Pekka Ruuhonen

Ledande sakkunnig
Mia Keskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.