819/2016

Helsingfors den 22 september 2016

Statsrådets förordning om ändring av 20 § i statsrådets förordning om nordligt stöd 2016

I enlighet med statsrådets beslut,

ändras i statsrådets förordning om nordligt stöd 2016 (40/2016) 20 § 1 mom. som följer:

20 §
Beloppet av stödet för växthusproduktion och förskott på stöd

Stöd för växthusproduktion beviljas högst till följande belopp:

Odlingssäsong euro/m²
Kort: minst 2 mån. men högst 7 mån. 3,8
Lång: över 7 mån. 9,8


Denna förordning träder i kraft den 28 september 2016.

Helsingfors den 22 september 2016

Jordbruks- och miljöminister
Kimmo Tiilikainen

Äldre regeringssekreterare
Juha Vanhatalo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.