767/2016

Helsingfors den 31 augusti 2016

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om beräkningsgrunderna för sjömanspensionskassans försäkringstekniska ansvarsskuld och om grunderna för ansvarsfördelningen enligt 153 § i lagen om sjömanspensioner

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut

ändras i social- och hälsovårdsministeriets förordning om beräkningsgrunderna för sjömanspensionskassans försäkringstekniska ansvarsskuld och om grunderna för ansvarsfördelningen enligt 153 § i lagen om sjömanspensioner (1015/2013) 1 §, samt

fogas till förordningen en ny bilaga 3 som följer:

1 §

I bilaga 1 anges beräkningsgrunderna för

1) det belopp av pension enligt 153 § 2 mom. i lagen om sjömanspensioner (1290/2006) som motsvarar pension enligt lagen om pension för arbetstagare (395/2006),

2) de i 159 § 4 mom. i lagen om sjömanspensioner avsedda storheter som behövs för fördelningen av kostnader som ska betalas gemensamt,

3) den försäkringstekniska ansvarsskulden enligt 202 § i lagen om sjömanspensioner.

Vid beräkningen används de koefficienter som anges i bilaga 2.

I bilaga 3 anges beräkningsgrunderna för förhöjning eller nedsättning av arbetsgivares pensionsförsäkringsavgift enligt 141 a § i lagen om sjömanspensioner.


Denna förordning träder i kraft den 15 september 2016.

Helsingfors den 31 augusti 2016

Social- och hälsovårdsminister
Pirkko Mattila

Matematiker
Harri Isokorpi

Bilaga 3: SHMf i 141 a § i lagen om sjömanspensioner (1290/2006) avsedda beräkningsgrunder för förhöjning eller nedsättning av arbetsgivares pensionsförsäkringsavgift

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.