756/2016

Helsingfors den 25 augusti 2016

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av 1 och 3 § i social- och hälsovårdsministeriets förordning om taxan enligt 4 kap. 5 § i sjukförsäkringslagen gällande ersättande av resekostnader för anlitande av specialfordon

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut

ändras i social- och hälsovårdsministeriets förordning om taxan enligt 4 kap. 5 § i sjukförsäkringslagen gällande ersättande av resekostnader för anlitande av specialfordon (1337/2004) 1 § och 3 § 1 mom. som följer:

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas med stöd av sjukförsäkringslagen (1224/2004) och lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner (566/2005) på ersättande av resekostnader som föranleds en försäkrad på grund av anlitande av specialfordon. Genom denna förordning föreskrivs om de högsta ersättningsgrunderna.

3 §
Ersättningsgrunderna i fråga om helikopter

Som grund för ersättande av patienttransport med helikopter används högst 1 262 euro för den första timmen och 315,50 euro för varje påbörjad kvarts timme efter det.Denna förordning träder i kraft den 1 september 2016.

Helsingfors den 25 augusti 2016

Social- och hälsovårdsminister
Hanna Mäntylä

Regeringssekreterare
Anu Kangasjärvi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.