751/2016

Helsingfors den 25 augusti 2016

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om miljöministeriet

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om miljöministeriet (1286/2015) 6 §, 7 § 1 punkten och 8 § 1 momentet som följer:

6 §
Ledande tjänstemän

Vid ministeriet finns en kanslichef. Chef för en avdelning är en överdirektör. Chef för resultatområdet för förvaltning och internationella ärenden är direktören för förvaltning och internationella ärenden och chef för resultatområdet för information och kommunikation är informations- och kommunikationsdirektören.

7 §
Behörighetsvillkor för tjänsterna

Behörighetsvillkoren är

1) för direktören för förvaltning och internationella ärenden och informations- och kommunikationsdirektören högre högskoleexamen, sådan mångsidig erfarenhet som uppgiften kräver, i praktiken visad ledarförmåga och erfarenhet av ledarskap,


8 §
Tillsättning av tjänster

Bestämmelser om utnämning av kanslichefen, överdirektörerna, direktören för förvaltning och internationella ärenden, informations- och kommunikationsdirektören, regeringsråden, byggnadsråden, råden för internationella ärenden, miljöråden, regionplaneringsråden, bostadsråden, lagstiftningsdirektören, lagstiftningsråden, revisionsrådet, ekonomidirektören, dataförvaltningsdirektören, forskningsdirektören, konsultativa tjänstemän och regeringssekreterare finns i reglementet för statsrådet. Statsrådet utnämner också personalchefen, ekonomichefen och kommunikationschefen.Denna förordning träder i kraft den 1 september 2016.

Helsingfors den 25 augusti 2016

Jordbruks- och miljöminister
Kimmo Tiilikainen

Lagstiftningsdirektör
Riitta Rönn

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.