750/2016

Helsingfors den 25 augusti 2016

Statsrådets förordning om sättande i kraft av överenskommelsen med Argentina om fritt utövande av förvärvsarbete för familjemedlemmar till diplomatisk, konsulär, administrativ och teknisk personal i deras diplomatiska och konsulära beskickningar samt representationer vid internationella organisationer och om ikraffträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 2 § i lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med Argentina om fritt utövande av förvärvsarbete för familjemedlemmar till diplomatisk, konsulär, administrativ och teknisk personal i deras diplomatiska och konsulära beskickningar samt representationer vid internationella organisationer (364/2016):

1 §

Den i Helsingfors den 11 december 2014 mellan Republiken Finland och Republiken Argentina upprättade överenskommelsen om fritt utövande av förvärvsarbete för familjemedlemmar till diplomatisk, konsulär, administrativ och teknisk personal i deras diplomatiska och konsulära beskickningar samt representationer vid internationella organisationer träder i kraft den 1 september 2016 så som därom har avtalats.

Överenskommelsen har godkänts av riksdagen den 8 mars 2016 och av republikens president den 20 maj 2016. Noterna om dess godkännande har utväxlats den 25 juli 2016.

2 §

De bästämmelser i överenskommelsen som inte hör till området för lagstiftningen är i kraft som förordning.

3 §

Lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med Argentina om fritt utövande av förvärvsarbete för familjemedlemmar till diplomatisk, konsulär, administrativ och teknisk personal i deras diplomatiska och konsulära beskickningar samt representationer vid internationella organisationer (364/2016) träder i kraft den 1 september 2016.

4 §

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2016.

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 57/2016)

Helsingfors den 25 augusti 2016

Utrikesminister
Timo Soini

Lagstiftninsrådet
Kaija Suvanto

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.