687/2016

Helsingfors den 25 augusti 2016

Lag om införande av lagen om registret över domares bindningar och bisysslor

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Införande av lagen om registret över domares bindningar och bisysslor

Lagen om registret över domares bindningar och bisysslor (565/2015) träder i kraft den 1 januari 2017.

2 §
Övergångsbestämmelse

Varje domare som enligt 11 kap. 12 § eller 12 kap. 5 § i domstolslagen (673/2016) är skyldig att redogöra för sina bindningar ska göra det inom ett år från ikraftträdandet av lagen om registret över domares bindningar och bisysslor. Redogörelse ska lämnas oberoende av om redogörelse har lämnats tidigare. Detsamma gäller för sakkunnigledamöter och militära ledamöter vid domstolarna.

3 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

RP 7/2016
LaUB 8/2016
RSv 99/2016

Helsingfors den 25 augusti 2016

Republikens President
Sauli Niinistö

Justitie- och arbetsminister
Jari Lindström

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.