668/2016

Helsingfors den 25 augusti 2016

Lag om ändring av 34 § i medborgarskapslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i medborgarskapslagen (359/2003) 34 § 2 mom. 3 punkten underpunkt b, sådan den lyder i lag 579/2011, som följer:

34 §
Behållande av medborgarskap vid uppnående av 22 års ålder

En tillräcklig anknytning anses finnas, om


3) personen efter att ha fyllt 18 men inte 22 år


b) har sökt eller fått finskt pass eller identitetskort,Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

RP 41/2016
FvUB 10/2016
RSv 88/2016

Helsingfors den 25 augusti 2016

Republikens President
Sauli Niinistö

Inrikesminister
Paula Risikko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.