662/2016

Helsingfors den 24 augusti 2016

Skatteförvaltningens beslut om slutförande av 2016 års fastighetsbeskattning

Skatteförvaltningen har med stöd av 22 § 2 mom. i lagen om fastighetsskatt (654/1992), sådant det lyder i lag 527/2010, beslutat:

1 §

Fastighetsbeskattningen för år 2016 slutförs den 2 september 2016.

2 §

Detta beslut träder i kraft den 1 september 2016.

Helsingfors den 24 augusti 2016

Generaldirektör
Pekka Ruuhonen

Överinspektör
Tiina Rantala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.