661/2016

Helsingfors den 25 augusti 2016

Republikens presidents förordning om förvaltning av registret över domännamn under toppdomänen ax

I enlighet med republikens presidents beslut föreskrivs med stöd av 32 § i självstyrelselagen för Åland (1144/1991), sådan paragrafen lyder delvis ändrad i lagarna 1556/1994 och 68/2004, och med samtycke av Ålands landskapsregering:

1 §
Förvaltning av domännamnsregistret och domännamn

Ålands landskapsregering svarar för förvaltningen av registret över domännamn under toppdomänen ax vilken avses i 163 § i informationssamhällsbalken (917/2014). Ålands landskapsregering svarar dessutom för förvaltningen av toppdomänen ax.

Bestämmelser om domännamn och domännamnsregistret finns dessutom i 21 kap. i informationssamhällsbalken.

2 §
Elektronisk delgivning

En handling eller ett beslut som gäller domännamn ska delges per e-post så som anges i 312 § 2 mom. i informationssamhällsbalken.

Bestämmelserna om Kommunikationsverket i 312 § 3 mom. i informationssamhällsbalken tillämpas på motsvarande sätt på Ålands landskapsregering.

3 §
Avgift för domännamnsverksamhet

För behandlingen av ärenden som hänför sig till förvaltningen av domännamnsregistret tas det ut en avgift vars storlek bestäms enligt landskapslagen om grunderna för avgifter till landskapet (Ålands författningssamling 1993:27).

4 §
Ändringssökande

Bestämmelser om sökande av ändring i landskapsregeringens beslut i ärenden som avses i denna förordning finns i 25 § 3 mom. i självstyrelselagen för Åland (1144/1991).

5 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 5 september 2016.

Genom denna förordning upphävs republikens presidents förordning om domännamnsförvaltning i landskapet Åland (188/2006).

Helsingfors den 25 augusti 2016

Republikens President
Sauli Niinistö

Kommunikationsminister
Anne Berner

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.