659/2016

Helsingfors den 22 augusti 2016

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om förbud mot jakt på tjäder, orre, järpe och ripa under jaktsäsongen 2016–2017

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 38 § 1 mom. i jaktlagen (615/1993), sådant det lyder i lag 159/2011:

1 §
Jakt på tjäder

Utöver bestämmelserna i 24 § 22 punkten i jaktförordningen (666/1993) är jakt på tjäder totalförbjuden i landskapet Egentliga Finland och i landskapet Nyland, dock inte i kommunerna Askola, Lappträsk, Lovisa, Mörskom, Mäntsälä och Pukkila.

Utöver vad som bestäms i 1 mom. är jakt på tjäder från och med den 11 oktober till och med den 31 oktober förbjuden i landskapen Kajanaland, Egentliga Tavastland, Mellersta Österbotten, Birkaland, Österbotten, Norra Savolax, Päijänne-Tavastland och Satakunta, i landskapet Södra Österbotten, dock inte i kommunerna Alajärvi, Alavus, Kuortane, Soini och Etseri, i landskapet Mellersta Finland, dock inte i kommunerna Kannonkoski, Karstula, Keuruu, Kivijärvi, Kyyjärvi, Multia och Saarijärvi, i kommunerna Posio och Ranua i landskapet Lappland, i landskapet Norra Österbotten, dock inte i kommunerna Pudasjärvi och Taivalkoski, samt i kommunerna Askola, Lappträsk, Lovisa, Mörskom, Mäntsälä och Pukkila i landskapet Nyland.

2 §
Jakt på orre

Utöver bestämmelserna i 24 § 21 punkten i jaktförordningen (666/1993) är jakt på orre från och med den 11 oktober till och med den 31 oktober förbjuden i landskapen Södra Österbotten, Kajanaland, Mellersta Österbotten, Mellersta Finland, Lappland, Birkaland, Österbotten, Norra Karelen, Norra Österbotten, Norra Savolax och Satakunta.

Utöver vad som bestäms i 1 mom. är jakt på orre från och med den 1 januari till och med den 20 januari förbjuden i landskapen Södra Österbotten, Kajanaland, Mellersta Österbotten, Mellersta Finland, Österbotten, Norra Karelen, Norra Österbotten, Norra Savolax och Lappland, dock inte i kommunerna Enontekis, Enare och Utsjoki.

3 §
Jakt på järpe

Utöver bestämmelserna i 24 § 22 punkten i jaktförordningen (666/1993) är jakt på järpe totalförbjuden i landskapet Lappland.

Utöver vad som bestäms i 1 mom. är jakt på järpe från och med den 11 oktober till och med den 31 oktober förbjuden i landskapen Södra Österbotten, Kajanaland, Mellersta Österbotten, Mellersta Finland, Österbotten, Norra Karelen, Norra Österbotten och Norra Savolax.

4 §
Jakt på ripa

Utöver bestämmelserna i 24 § 19 punkten i jaktförordningen (666/1993) är jakt på ripa totalförbjuden i landskapen Södra Österbotten, Kajanaland, Mellersta Österbotten, Mellersta Finland, Österbotten, Norra Karelen, Norra Österbotten och Norra Savolax samt i landskapet Lappland, dock inte i kommunerna Enontekis, Enare och Utsjoki.

5 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 10 september 2016 och gäller till och med den 31 juli 2017.

Helsingfors den 22 augusti 2016

Jordbruks- och miljöminister
Kimmo Tiilikainen

Överinspektör
Janne Pitkänen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.