657/2016

Helsingfors den 18 augusti 2016

Statsrådets förordning om ändring av 4 och 5 § i statsrådets förordning om det temporära nationella stöd till ordbruket och trädgårdsodlingen som betalas för år 2015

I enlighet med statsrådets beslut,

ändras i statsrådets förordning om det temporära nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen som betalas för år 2015 (1520/2015) 4 och 5 § som följer:

4 §
Stödbeloppet

Som temporärt stöd beviljas högst 0,39 procent av det belopp av främmande kapital, med undantag av leverantörsskulder och resultatregleringar, som avses i 15 a § 2 mom. i stödlagen och den 31 december 2014 hänför sig till sökandens jordbruks- och trädgårds-odlingsproduktion.

Temporärt stöd får betalas till ett belopp av högst 10,00 miljoner euro. Om det sammanräknade beloppet av temporärt stöd som beräknats utifrån de godtagbara ansökningarna överskrider ovannämnda maximibelopp, ska procentandelen enligt 1 mom. sänkas.

5 §
Beloppet av en förhöjning av stödet

Som en förhöjning av ett temporärt stöd beviljas högst 1,01 procent av beloppet av investeringskostnaderna enligt 15 a § 3 mom. i stödlagen.

En förhöjning av ett temporärt stöd får betalas till ett belopp av högst 5,00 miljoner euro. Om det sammanräknade beloppet av temporärt stöd som beräknats utifrån de godtagbara ansökningarna överskrider ovannämnda maximibelopp, ska procentandelen enligt 1 mom. sänkas.


Denna förordning träder i kraft den 24 augusti 2016.

Helsingfors den 18 augusti 2016

Jordbruks- och miljöminister
Kimmo Tiilikainen

Äldre regeringssekreterare
Juha Vanhatalo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.