621/2016

Helsingfors den 11 augusti 2016

Statsrådets förordning om sättände i kraft av tredje tilläggsprotokollet till den allmänna överenskommelsen rörande Europarådets privilegier och immunitet och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i protokollet som hör till området för lagstiftningen

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 2 § i lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i tredje tilläggsprotokollet till den allmänna överenskommelsen rörande Europarådets privilegier och immunitet (573/2016):

1 §

Det i Strasbourg den 6 mars 1959 upprättade tredje tilläggsprotokollet till den allmänna överenskommelsen rörande Europarådets privilegier och immunitet (FördrS 80/1989) är i kraft från den 4 augusti 2016 så som därom har överenskommits.

Protokollet har godkänts av riksdagen den 24 maj 2016. Republikens president har godkänt protokollet den 29 juni 2016. Anslutningsinstrumentet har deponerats hos Europarådets generalsekreterare den 4 augusti 2016.

2 §

I samband med deponeringen av anslutningsinstrumentet har Finland gjort följande förbehåll:

Artikel 3 andra stycket i tilläggsprotokollet binder inte Finland. Finsk lagstiftning tillåter verkställighet av utländska skiljedomar. Skiljedomar verkställs i enlighet med 54 och 55 § i lagen om skiljeförfarande (967/1992). Dessa paragrafer grundar sig på bestämmelserna i New York-konventionen om erkännande och verkställighet av utländska skiljedomar. Lagstiftningen är tillämplig för skiljedomar som avses i artikel 3 andra stycket i tilläggsprotokollet. Ansökan om verkställighet av en skiljedom ska tillställas tingsrätten.

3 §

De bestämmelser som inte hör till området för lagstiftningen i protokollet är i kraft som förordning.

4 §

Lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i tredje tilläggsprotokollet till den allmänna överenskommelsen rörande Europarådets privilegier och immunitet (573/2016) träder i kraft den 16 augusti 2016.

5 §

Denna förordning träder i kraft den 16 augusti 2016.

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 53/2016)

Helsingfors den 11 augusti 2016

Utrikeshandels- och utvecklingsminister
Kai Mykkänen

Lagstiftningsråd
Kaija Suvanto

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.