618/2016

Helsingfors den 11 augusti 2016

Statsrådets förordning om sättande i kraft samarbetsavtal om ett civilt globalt system för satellitnavigering (Global Navigations Satellite System - GNSS) mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater och Republiken Korea

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs:

1 §

Det i Helsingfors den 9 september 2006 gjorda samarbetsavtal om ett civilt globalt system för satellitnavigering (GNSS) mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater och Republiken Korea är i kraft den 1 juli 2016 så som därom har överenskommits.

Samarbetsavtalet har godkänts av republikens president den 10 november 2006. Godkännande har meddelats till rådets generalsekreterare den 6 december 2006.

2 §

Bestämmelserna i ändringarna är i kraft som förordning.

3 §

Denna förordning träder i kraft den 15 augusti 2016.

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 50/2016)

Helsingfors den 11 augusti 2016

Trafik och kommunikationsministern
Anne Berner

Trafikråd
Seija Miettinen-Bellervegue

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.