609/2016

Helsingfors den 13 juli 2016

Inrikesministeriets förordning om Gränsbevakningsväsendets avspärrningsband och andra förbudsmarkeringar

I enlighet med inrikesministeriets beslut föreskrivs med stöd av 84 § 2 mom. 4 punkten i gränsbevakningslagen (578/2005), sådan denna punkt lyder i lag 749/2014:

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning innehåller bestämmelser om avspärrningsband och andra markeringar som Gränsbevakningsväsendet använder för att märka ut en byggnad, ett rum eller ett område som Gränsbevakningsväsendet har stängt för att säkerställa utredningen av ett brott.

2 §
Avspärrningsband

Avspärrningsbandet har orange botten på vilken Gränsbevakningsväsendets emblem och texten "RAJAVARTIOLAITOS ERISTETTY ALUE / GRÄNSBEVAKNINGSVÄSENDET AVSPÄRRAT" anges med svart. På Åland används texten "GRÄNSBEVAKNINGSVÄSENDET AVSPÄRRAT". Bandet kan förses med ytterligare information.

3 §
Förbudsmarkeringar

Gränsbevakningsväsendet kan ange ett i 1 § avsett förbud också med någon annan förbudsmarkering än ett avspärrningsband. Någon annan förbudsmarkering kan också användas vid sidan om det avspärrningsband som anges i 2 §. Förbudsmarkeringen har orange botten på vilken det emblem och den text som nämns i 2 § anges med svart. Markeringen kan förses med ytterligare information.

På samiska områden kan det vid sidan om det avspärrningsband som anges i 2 § eller den förbudsmarkering som anges i 1 mom. användas en förbudsmarkering med orange botten på vilken Gränsbevakningsväsendets emblem och texten ”RÁDJEGOŽÁHUSLÁGÁDUS SIRREJUVVON GUOVLU” anges med svart.

På land- och havsområden som används för internationell trafik kan det vid sidan om avspärrningsband som anges i 2 § och förbudsmarkering som anges i 1 mom. användas förbudsmarkering med orange botten på vilken Gränsbevakningsväsendets emblem och texten "BORDER GUARD RESTRICTED AREA" anges med svart.

4 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2016.

Helsingfors den 13 juli 2016

Inrikesminister
Paula Risikko

Överinspektör för gränsbevakningsfrågor
Pertti Normia

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.