606/2016

Helsingfors den 5 juli 2016

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 5 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om djursjukdomar som ska bekämpas och klassificeringen av dem

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

ändras i jord- och skogsbruksministeriets förordning om djursjukdomar som ska bekämpas och klassificeringen av dem (843/2013) 5 § 9 punkten som följer:

5 §
Djursjukdomar som ska övervakas

Följande sjukdomar är djursjukdomar som ska övervakas:


9) infektioner med Mycoplasma gallisepticum och M. meleagridis på djurhållningsplatser där man håller minst 100 fåglar av arten Gallus gallus eller kalkoner,Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2016.

Helsingfors den 5 juli 2016

Jordbruks- och miljöminister
Kimmo Tiilikainen

Konsultativ tjänsteman
Kajsa Hakulin

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.