596/2016

Helsingfors den 29 juni 2016

Statsrådets förordning om ändring av 15 § i statsrådets förordning om försvarsmakten

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om försvarsmakten (1319/2007) 15 § 2 mom. 4 punkten som följer:

15 §
Utnämning till en tjänst

Till andra tjänster inom försvarsmakten än de som nämns i 1 mom. utnämns:


4) innehavare av visstidstjänst för reservofficer och för institutofficer av huvudstaben, arméstaben, marinstaben, flygstaben eller staben för Försvarsmaktens logistikverk,Denna förordning träder i kraft den 15 juli 2016

Helsingfors den 29 juni 2016

Försvarsminister
Jussi Niinistö

Regeringssekreterare
Kosti Honkanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.