584/2016

Helsingfors den 28 juni 2016

Kommunikationsministeriets förordning om ändring av bilaga 1 i kommunikationsministeriets förordning om Trafiksäkerhetsverkets avgiftsbelagda prestationer

I enlighet med kommunikationsministeriets beslut

ändras i kommunikationsministeriets förordning om Trafiksäkerhetsverkets avgiftsbelagda prestationer (1585/2015) bilaga 1 som följer:


Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2016.

För prestationer som hänför sig till ärenden som anhängiggjorts före denna förordnings ikraftträdande tas avgift ut i enlighet med de bestämmelser som gällde vid anhängiggörandet.

Avgiften i punkt 4.5.2 under Körrätter och examina i bilaga 1 tillämpas dock från den 3 oktober 2016.

Helsingfors den 28 juni 2016

Kommunikationsminister
Anne Berner

Trafikråd
Tuomo Suvanto

KMf: om ändring av bilaga 1 i kommunikationsministeriets förordning om Trafiksäkerhetsverkets avgiftsbelagda prestationer

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.