506/2016

Helsingfors den 29 juni 2016

Lag om ändring av 55 § i lagen om statsandel för kommunal basservice

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om statsandel för kommunal basservice (1704/2009) 55 § 1 mom., sådant det lyder i lag 1701/2015, som följer:

55 §
Statsandelsprocent och kommunens självfinansieringsandel

Kommunens kalkylerade kostnader enligt 6—13 § fördelas på så sätt att kommunernas statsandel är 25,61 procent (statsandelsprocent) och kommunernas självfinansieringsandel är 74,39 procent.Denna lag träder i kraft den 1 juli 2016.

RP 89/2016
ShUB 11/2016
RSv 92/2016

Helsingfors den 29 juni 2016

Republikens President
Sauli Niinistö

Kommun- och reformminister
Anu Vehviläinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.