486/2016

Helsingfors den 22 juni 2016

Statsrådets förordning om ändring av 2 § i statsrådets förordning om statsrådets kansli

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om statsrådets kansli (393/2007) 2 §, sådan den lyder i förordning 134/2015, som följer:

2 §
Statligt ägda bolag som lyder under statsrådets kansli

Följande bolag hör till statsrådets kanslis ansvarsområde:

Altia Abp, Arctia Ab, Art and Design City Helsinki Oy Ab, Boreal Växtförädling Ab, Ekokem Oy Ab, Finnair Abp, Finnpilot Pilotage Ab , Fortum Abp, FRV Oy, FRV Evo Oy, Gasonia Oy, Gasum Oy, Governia Oy, Kemijoki Oy, Leijona Catering Oy, Meritaito Ab, Motiva Oy, Neste Abp, Nordic Morning Abp, Patria Abp, Posti Group Abp, Raskone Ab, Solidium Oy, Suomen Erillisverkot Oy, Finlands Färjetrafik Ab, Ab Myntverket i Finland, Finska Centralen för Utsädespotatis Ab, Suomen Viljava Oy, Tapio Ab, Vapo Oy och VR-Group Ab.


Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2016.

Helsingfors den 22 juni 2016

Statsminister
Juha Sipilä

Understatssekreterare
Timo Lankinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.