463/2016

Helsingfors den 17 juni 2016

Lag om ändring av 2 kap. 3 § och 3 kap. 8 § i försäkringsbolagslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i försäkringsbolagslagen (521/2008) 2 kap. 3 § 5 mom. och 3 kap. 8 § 4 mom., av dem 2 kap. 3 § 5 mom. sådant det lyder i lag 303/2015, som följer:

2 kap.

Bildande av försäkringsbolag och koncession

3 §
Ansökan om koncession

Om koncessionsansökan gäller trafikförsäkring, ska det i ansökan i enlighet med 69 § 1 mom. i trafikförsäkringslagen (460/2016) uppges namn och adress på de skaderegleringsrepresentanter som utses i varje annan EES-stat.


3 kap.

Bedrivande av direkt försäkring utomlands

8 §
Försäkringsbolags anmälan om att fritt tillhandahållande av försäkringstjänster inleds

En i 69 § 1 mom. i trafikförsäkringslagen avsedd skaderegleringsrepresentant ska i den EES-stat för vilken representanten utsetts sköta också det ovan i 3 mom. avsedda ersättningsombudets uppgifter, om försäkringsbolaget har försummat att utse ett ersättningsombud.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

RP 123/2015
KoUB 4/2016
RSv 42/2016

Helsingfors den 17 juni 2016

Republikens President
Sauli Niinistö

Social- och hälsovårdsminister
Hanna Mäntylä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.