446/2016

Helsingfors den 13 juni 2016

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för beräkning av fördelningen av kostnader som skall bekostas gemensamt i fråga om pensionskassor som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut

ändras i social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för beräkning av fördelningen av kostnader som skall bekostas gemensamt i fråga om pensionskassor som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare (1143/2014) punkten 1 i bilaga 1 sådan den lyder i förordning 168/2016, som följer:


Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2016 och den tillämpas första gången på pensionskassornas försäkringstekniska beräkningar för år 2016.

Helsingfors den 13 juni 2016

Social- och hälsovårdsminister
Hanna Mäntylä

Konsultativ tjänsteman
Pirjo Moilanen

Bilaga 1: Ändring av beräkningsgrunderna för pensionskassorna för kostnadsfördelning enligt lagen om pension för arbetstagare

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.