442/2016

Rättelser till förordningen.

Helsingfors den 10 juni 2016

Försvarsministeriets förordning om ändring av försvarsministeriets förordning om försvarsmaktens körkort och körtillstånd

I enlighet med försvarsministeriets beslut

ändras i försvarsministeriets förordning om försvarsmaktens körkort och körtillstånd (23/2013) 3 § 2 mom., 9 § 1 mom. 1 och 6 punkten, 18 § 4 och 5 mom. och 31 § och

fogas till 9 § 1 mom. en ny 9 punkt och ett nytt 2 mom. som följer:

3 §
Fordonsinspektör

Fordonsinspektörsbehörighet kan beviljas sådana anställda vid försvarsmakten som har försvarsmaktens trafiklärartillstånd eller trafiklärartillstånd enligt körkortslagen (386/2011) samt försvarsmaktens körkort i kategori BECE. De anställda ska ha varit försvarsmaktens trafiklärare, försvarsmaktens trafiklärare för motorcykelkörkort, körtillståndsutbildare eller lärare i framförande av hjulförsedda pansarfordon i minst tre år, av denna tid försvarsmaktens trafiklärare i minst ett år, och ha genomgått av huvudstaben angiven utbildning. Avläggande av den examensdel av trafiklärarens specialyrkesexamen som omfattar mottagande av förarexamen eller körprov motsvarar två års undervisningserfarenhet som försvarsmaktens trafiklärare, försvarsmaktens trafiklärare för motorcykelkörkort, körtillståndsutbildare eller lärare i framförande av hjulförsedda pansarfordon. Fordonsinspektörsbehörighet beviljas av huvudstaben.


9 §
Framförande av militärfordon utan försvarsmaktens körkort eller körtillstånd

Andra militärfordon än special- eller pansarfordon får framföras med i körkortslagen avsett körkort, om det är fråga om

1) ett fordon i kategori AM, B eller C1,


6) en person som har trafiklärartillstånd eller tillstånd för undervisningspraktik,


9) en körning som sammanhänger med försvarsmaktens flygplatsbrandbils räddningsverksamhet eller med utbildning och övning i räddningsverksamhet.


Utgående från ett körkort enligt körkortslagen får en förare framföra ett militärfordon på ett område som är stängt för allmän trafik, om det är fråga om en situation där andra myndigheter stöds i enlighet med 2 § 1 mom. 2 punkten i lagen om försvarsmakten (551/2007).


18 §
Undervisning som krävs för förarexamen

Den undervisning som ges för försvarsmaktens körkort i kategori C ska också uppfylla kraven i kategori C1E. Som skolfordon får användas en fordonskombination, där dragbilen är en lastbil i kategori C och kombinationens verkliga totalvikt är under 20 000 kg.


Den minimimängd undervisning som krävs för försvarsmaktens förarexamen i kategori D1 och D är mängden kompletterande förarutbildning som avses i 54 § 2 mom. 2 punkten i körkortslagen, om eleven har yrkeskompetens och försvarsmaktens körkort i kategori C.


31 §
Körtillstånd för förare som transporterar farliga ämnen

Om större mängder farliga ämnen än vad som avses i punkt 1.1.3.6 i Trafiksäkerhetsverkets föreskrift 4541/03.04.03.00/2015 om transport av farliga ämnen på väg transporteras under försvarsmaktens övervakning i form av styckegods eller cisternvolym, ska föraren ha ett ADR-körtillstånd som motsvarar innehållet i transporten eller ett TFÄ-körtillstånd enligt denna förordning.Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2016

Helsingfors den 10 juni 2016

Försvarsminister
Jussi Niinistö

Föredragande
Inka Lilja

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.