422/2016

Helsingfors den 3 juni 2016

Lag om ändring av 33 och 34 § i jaktlagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i jaktlagen (615/1993) 34 § 1 mom., sådant det lyder i lag 206/2013, samt

fogas till 33 §, sådan den lyder i lag 583/2015, ett nytt 3 mom., varvid det nuvarande 3 mom. blir 4 mom., som följer:

33 §
Fångstredskap och fångstmetoder

Undantag från förbudet mot användning av artificiella ljuskällor enligt 1 mom. 5 punkten kan dock göras genom att en fast artificiell ljuskälla används vid jakt på vildsvin och mårdhund på utfodringsplatser för vildsvin.


34 §
Närmare bestämmelser om fångstredskap och fångstmetoder

Genom förordning av statsrådet utfärdas det närmare bestämmelser om

1) egenskaper hos och användningen av skjutvapen och patroner som avses i 6 § i skjutvapenlagen (1/1998),

2) egenskaper hos och användningen av jaktbåge och pilar,

3) egenskaper hos och användningen av luftvapen,

4) egenskaper hos och användningen av fällor, inhägnader, snaror, saxar, fotsnaror, lövblåsare och nät,

5) de förfaringssätt som ska iakttas i samband med olika fångstmetoder.Denna lag träder i kraft den 15 juni 2016.

RP 48/2016
JsUB 8/2016
RSv 63/2016

Helsingfors den 3 juni 2016

Republikens President
Sauli Niinistö

Näringsminister
Olli Rehn

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.