398/2016

Rättelser till förordningen.

Helsingfors den 26 maj 2016

Statsrådets förordning om sättande i kraft av konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och dess fakultativa protokoll och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen och dess fakultativa protokoll

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 2 § i lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och dess fakultativa protokoll (373/2015):

1 §

Den i New York den 13 december 2006 ingångna konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och det fakultativa protokollet till konventionen träder i kraft den 10 juni 2016 så som därom har överenskommits.

Konventionen och protokollet har godkänts av riksdagen den 3 mars 2015 och ratificerats av republikens president den 10 april 2015. Konventionens och protokollets ratifikationsinstrument har deponerats hos Förenta nationernas generalsekreterare den 11 maj 2016.

2 §

De bestämmelser i konventionen och i protokollet som inte hör till området för lagstiftningen är i kraft som förordning.

4 §

Lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och dess fakultativa protokoll (373/2015) träder i kraft den 10 juni 2016. Ålands lagting har gett sitt bifall till att förordningen träder i kraft i landskapet.

5 §

Denna förordning träder i kraft den 10 juni 2016.

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 27/2016)

Helsingfors den 26 maj 2016

Utrikesministeri
Timo Soini

Lagstiftningsrådet
Kaija Suvanto

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.