391/2016

Helsingfors den 25 maj 2016

Utrikesministeriets förordning om sättande i kraft av avtalet om ändring av överenskommelsen med Förenade Republiken Tanzanias regering om finländskt stöd till utvecklingsprojekt som gäller förbättring av elnätet i Dar es Salaam

I enlighet med utrikesministeriets beslut föreskrivs med stöd av 3 a § i lagen om utrikesförvaltningen (204/2000):

1 §

Det i Dar es Salaam den 10 maj 2016 ingångna avtalet mellan Republiken Finlands regering och Förenade Republiken Tanzanias regering om ändring av överenskommelsen om finländskt stöd till utvecklingsprojekt som gäller förbättring av elnätet i Dar es Salaam träder i kraft den 9 juni 2016 så som därom har överenskommits.

2 §

Bestämmelserna i avtalet är i kraft som förordning.

3 §

Denna förordning träder i kraft den 9 juni 2016.

MARKER [Hypertext] message URL http://www.finlex.fi
(Avtalet är tillgängligt i utrikesministeriets föreskriftssamling www.finlex.fi. Utrikesministeriet ger också närmare information om det på finska och svenska)
(Avtalet är tillgängligt i utrikesministeriets föreskriftssamling w ww.finlex.fi. Utrikesministeriet ger också närmare information om det på finska och svenska)�

Helsingfors den 25 maj 2016

Utrikeshandels- och utvecklingsminister
Lenita Toivakka

Enhetschef
Helena Airaksinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.