387/2016

Helsingfors den 19 maj 2016

Statsrådets förordning om sättande i kraft av ändringar i kapitel II-2, VI och XI-1 i bilagan till 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss och i tillägget till bilagan samt ändringar i 2011 års ESP-kod som anknyter till konventionen.

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs:

1 §

De i London den 21 november 2014 genom Internationella sjöfartsorganisationens sjösäkerhetskommittés resolutioner MSC.380(94) och MSC.381(94) gjorda ändringarna i kapitel II-2, VI och XI-1 i bilagan till 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss och i tillägget till bilagan samt i 2011 års ESP-kod vilken anknyter till konventionen träder i kraft den 1 juli 2016 så som därom har överenskommits.

Republikens president har godkänt ändringarna den 17 december 2015.

2 §

Bestämmelserna i ändringarna är i kraft som förordning.

3 §

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2016.

(Ändringarna finns till påseende i sin helhet och de är tillgängliga på Trafiksäkerhetsverkets webbplats på adressen www.trafi.fi och hos Trafiksäkerhetsverket, som även lämnar uppgifter om dem på finska och svenska.)
(Ändringarna finns till påseende i sin helhet och de är tillgängliga på Trafiksäkerhetsverkets webbplats på adressen www.trafi.fi och hos Trafiksäkerhetsverket, som även lämnar uppgifter om dem på finska och svenska.)

Helsingfors den 19 maj 2016

Kommunikationsminister
Anne Berner

Regeringsråd
Katja Viertävä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.